روابط عمومی
ستایشگر معلمی هستم که به من اندیشیدن آموخت نه اندیشه ها را(اشهیداستاد مرتضی مطهری )
نویسنده: علیرضا نویدی - جمعه ۱۳٩۱/۱/۱۸

هر آنچه ذهن بتواند آن را تصور کند , به دست می آید

(دبلیو کلمنت استون ) از کتاب راز نوشته راندا برن

علیرضا نویدی
کارشناس روابط عمومی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی npr1355@yahoo.com
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


مشاهده صفحه

در كل اينترنت
در اين سايت
میان صفحات فارسی

http://uplod.ir/5s34q5a5z7it/579478_cElXiwgH.jpg.htm

Frees.Blogfa.Com