جملات کاربردی در روابط عمومی - Practical Sentences to Public Relitions

 

Socializing  روابط اجتماعی

Practical sentences  جملات کاربردی

Meeting someone on arrival ملاقات با شخص تازه وارد

Hello, I`m ali eza navidi from university shardari  Tehran

سلام ؛ علیرضا نویدی هستم از دانشگاه شهرداری تهران

Good to see you     از دیدن شما خوشحالم

Good to see you tooمن هم از دیدن شما خوشحالم

It`s pleasure to meet you  از دیدن شما خوشوقتم

It`s great to finally meet you in person. 

خیلی خوشحالم که بالاخره شخصاً با شما ملاقات می کنم

you must be Raj .Welcome to Iran   

شما باید راج باشید.به ایران خوش آمدید

Apologizing for delay
عذر خواهی کردن  به خاطر تأخیر

/ 0 نظر / 14 بازدید