کلامی ازدکتر شهید مصطفی چمران

ازدکتر مصطفی چمران پرسیدند:

تعهد بهتر است یا تخصص؟
گفت:

«می گویند تقوا از تخصص لازمتر است، آن ر
ا می پذیرمما می گویم آن کس که تخصص ندارد و کاری را می پذیرد بی تقواست

مردی که یک نسل تربیت کرد
 مرید در میان مرشدان 

ای خدا!
من باید از نظرعالم از همه بهتر باشم مبادا دشمنان مرا از این راه طعنه زنندبایدبه آن سنگدلانی که علم را بهانه می کنند و به دیگران فخر می فروشند ثابت کنم خاک پای من هم نخواهند شد ، باید همه ی آن تیره دلان مغرور و متکبر را به زانو در آورم وآنگاه خود خاضع ترین و افتاده ترین فرد روی زمین باشم.

شهید دکتر مصطفی چمران

/ 0 نظر / 67 بازدید