نیل پستمن

 "خانواده ها با هر دیدگاه و و نظام فکری- اعتقادی ،مایلند فرزندانشان را طوری تربیت کنند که خود می خواهند. به تعبیر دیگر ماهواره جایگزین والدین می شود و ابتکار عمل را در پرورش همه جانبه فرزندان ما بدست می گیرند.آن گونه که اقتصاد ،بازار، سود و تجارت می خواهد ."

                                                     نیل پستمن :کتاب زندگی در عیش ،مردن در خوشی

                                                              (اصول فناوری های نوین ارتباطی محمد سلطانی فر .1389.ص57 )

                                                                                                    29/1/1391

/ 1 نظر / 17 بازدید
محمد

اگر تمام شب برای از دست دادن خورشید گریه کنی لذت دیدن ستاره ها را از دست خواهی داد . آگهی رایگان http://www.9rang.com